Píďalkovití - Geometridae

Píďalkovití - rozdělení do podčeledí


Černoproužky Píďalky Vlnopásníci


Temnoskvrnáči Ťupkokřídleci Zejkovci


Zelenopláštníci

27. 2. 2017 zpracoval Leoš Řičánek

cenné rady při určování druhů: p. Jiří Beneš, p. Karel Duchek a p. Michal Zapletal

© Leoš Řičánek 2017