Obalečovití - Tortricidae

Obaleč bojínkový; Aphelia paleana

Obaleč borůvkový; Acleris variegana

Obaleč jablečný; Cydia pomonella

Obaleč jahodníkový; Celypha lacunana = Olethreutes lacunanus

Obaleč meruňkový; Enarmonia woeberiana

Obaleč prýtový; Rhyacionia buoliana

Obaleč stříbročarý; Ptycholoma lecheana

Obaleč třešňový; Archips xylosteana = Archips americana = Archips hewittana = Archips xylosteanus = Cacoecia xylosteana

Obaleč vikvový; Ancylis badiana

Obalečík hlaváčový; Aethes hartmanniana

Obalečík žlutý; Agapeta hamana

neurčení obaleči

*1*

*2*

*4*

*5*

*6*

*7*

autoři fotografií: Jana Vališová, Leoš (LŘ) a Michal (MiŘ) Řičánkovi

3. 3. 2017 zpracoval Leoš Řičánek

Za pomoc při určování druhů děkuji Marku Vojtíškovi

© Leoš Řičánek 2017