Můrovití - Noctuidae

podčeleď: Zobonosci - Hypeninae

Zobonosec kopřivový

Hypena proboscidalis

18. 3. 2017 zpracoval Leoš Řičánek

© Leoš Řičánek 2017