Můrovití - Noctuidae

podčeleď: Zelenavky - Phytometrinae

Zelenavka dubová (světlopáska dubová, srpokřídlec žlutavý, žlutavka běločárná)

Trisateles emortualis

19. 3. 2017 zpracoval Leoš Řičánek

Za cenné rady při určování druhů děkuji: Jiřímu Benešovi, Karlu Duchkovi a Michalu Zapletalovi

© Leoš Řičánek 2017