Můrovití - Noctuidae

podčeledi s malým počtem druhů

Trávničky (Rivulinae)

Trávnička luční (hnědavka drobná)

Rivula sericealis

Černavky (Boletobiinae)
Můřičky (Hypenodinae)
Šedice (Scolecocampinae)
Lišejnice (Aventiinae)
Modroskvrnky (Euteliinae)
Mramorovky (Pantheinae)
Modrohlávci (Dilobinae)
Lesknačky (Amphipyrinae)
Běloskvrnky (Psaphidinae)
Můrovky (Condicinae)
Kapraďovky (Eriopinae)
Mechovnice (Bryophilinae)

23. 1. 2018 zpracoval Leoš Řičánek

© Leoš Řičánek 2018