Lišajovití - Sphingidae

Dlouhozobka svízelová

Macroglossum stellatarum

Dlouhozobka zimolezová

Hemaris fuciformis

Lišaj borový

Sphinx pinastri = Hyloicus pinastri

Lišaj kyprejový

Deilephila porcellus

Lišaj lipový

Mimas tiliae

Lišaj paví oko

Smerinthus ocellatus

Lišaj pryšcový

Hyles euphorbiae

Lišaj pupalkový

Proserpinus proserpina

Lišaj smrtihlav

Acherontia atropos

Lišaj svízelový

Hyles gallii

Lišaj svlačcový

Agrius convolvuli

Lišaj šeříkový

Sphinx ligustri

Lišaj topolový

Laothoe populi

Lišaj vinný

Hyles livornica

Lišaj vrbkový

Deilephila elpenor

živná rostlina - vrbovka

autoři fotografií: Jitka Světničková, Jiřina Chalupská, Katka Eisnerová, Vlasta Heroschová, Zdeněk Abrahámek, Jiří Bartl, Michal Boháč, Ján Matožek, Petr Horka, František Kolesar, Marie (MŘ), Michal (MiŘ), Jiří (JŘ) a Leoš (LŘ) Řičánkovi

27. 1. 2019 zpracoval Leoš Řičánek

© Leoš Řičánek 2019