Hřbetozubcovití - Notodontidae

Hranostajník bukový; Stauropus fagi

Hranostajník dubový= hřbetozubec Milhauserův; Harpyia milhauseri

Hranostajník vrbový; Cerura vinula

Hřbetozubec hnědý; Drymonia dodonaea

autor fotografií: Igor Hlavatý, Leoš (LŘ) Řičánek

21. 1. 2017 zpracoval Leoš Řičánek

© Leoš Řičánek 2017