motýli z Černé Hory

Motýli vyfocení během výpravy do Černé Hory v červnu a červenci 2018

čeleď soumračníkovití: soumračník čárečkovaný; Essex skipper or European skipper

Thymelicus lineola

čeleď soumračníkovití: soumračník černohnědý; Large chequered skipper

Heteropterus morpheus

čeleď soumračníkovití: soumračník bělopásný; Large Grizzled Skipper

Pyrgus alveus

čeleď otakárkovití: jasoň dymnivkový; Clouded Apollo

Parnassius mnemosyne

čeleď otakárkovití: otakárek ovocný; Scarce Swallowtail

Iphiclides podalirius

čeleď běláskovití: bělásek Leptidea duponcheli; Eastern Wood White

Leptidea duponcheli

čeleď běláskovití: bělásek jižní; Southern Small White

Pieris mannii = Artogeia mannii

čeleď běláskovití: bělásek ovocný; Black-veined White

Aporia crataegi

čeleď běláskovití: bělásek zelný; Large White

Pieris brassicae

čeleď modráskovití: ohniváček modrolemý; Purple-edged copper

Lycaena hippothoe

sameček

samička

čeleď modráskovití: ohniváček celíkový; Scarce copper

Lycaena virgaureae

sameček

čeleď modráskovití: modrásek černolemý; Silver-studded Blue

Plebejus argus

sameček

čeleď modráskovití: modrásek jehlicový; Common Blue

Polyommatus icarus

čeleď modráskovití: modrásek kozincový; Green-underside Blue

Glaucopsyche alexis

čeleď modráskovití: modrásek lesní; Mazarine blue

Cyaniris semiargus

sameček

samička

kladení vajíčka na živnou rostlinu - jetel luční

21. 3. 2019 zpracoval Leoš Řičánek

© Leoš Řičánek 2019